O nás

Z našeho semináře

Naše firma byla založena v r. 1991. Byli jsme jako jedna z prvních vzdělávacích agentur. Po roce 1989 se měnilo vše, zákony nevyjímaje. Bylo zde informační vakuum. Začali jsme školit po celé republice. Našimi hlavními obory byly ty, co spadají pod Ministerstvo zemědělství. Zákony o lesích, Kurzy lesních hospodářů, Dovoz a vývoz potravin živočišného původu, živých zvířat a krmiv. Tím jsme se dostali také k celní problematice. Ale hlavně jsme školili zákony týkající se veterinární, potravinářské a zemědělské prvovýroby, výrobou a zpracováním surovin. Velmi úspěšné byly např. semináře Problematika prvovýroby mléka, Kontrola jakosti krmiv, Zákon o potravinách, Nebezpečné nákazy živých zvířat, Soužití lidí a zvířat ve městech.

Mohli bychom dlouze pokračovat. Naším krédem bylo vždy dodat účastníkům nelepší a nejnovější informace a praktické rady od špičkových odborníků. O to se snažíme doteď.

V současné době se zaměřujeme na pořádání kurzů pro dopravce přepravující živá zvířata a na celní problematiku (INTRASTAT, Celní, předpisy, Celní preference, Celní sazebník).

Další nejbližší semináře

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem. Datum konání:  leden 27. 1. ... ... více zde.

Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí ... ... více zde.

Celní sazebník 2021/2022

Celní sazebník 2021/2022

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2021 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2021 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.