Jednodenní odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

Odborný kurz je určen pro dopravce přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.193/2004Sb. Ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat během přepravy. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je odborná kvalifikace, kterou musí mít každý, i zaměstnanec dopravce i třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje. Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzu pro získání kvalifikace dopravce přepravující zvířata

Kurz je akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, osvědčení má mezinárodní platnost (po celé EU).
Platnost je neomezená není již třeba obnovovat.

Cena kurzu:  2 400 Kč + 21 % DPH

Termín kurzu  13.3.2020    

Další předpokládaný termín je konec května 2020

Časový rozvrh:
7:30 – 8:00 hod. registrace účastníků
8 hodin teoretické výuky
4 hodiny praktické výuky

Zaregistrujte se zde 

Kontakt:
prokop@inprof.cz, prokop.mail@tiscali.cz, mobil: 602 832 508

Místo konání:
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, (přednáškový sál hlavní   budova,   1. patro č. dveří 130). Parkování zajištěno. 

 Praktická výuka bude probíhat ve SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnické,   Rudolfovská 92 České Budějovice.
 Odborný garant: MVDr. Zbyněk Semerád, SVS Praha, MVDr. Ladislav Hanousek KVS České Budějovice      

Každý účastník obdrží:
Příručku osvědčených postupů, nařízení rady ES 1/2005. (Pokud by měl někdo zájem, je možné příručku zaslat dopředu elektronicky).
Malé občerstvení

Stravování-Kantýna v budově. Možnost zajištění oběda ve školní jídelně.
Zavolat na tel.  602 832 508 2 dny předem. Cena 63 Kč.  

Odborný kurz je připraven ve spolupráci s Odborem živočišných komodit, oddělením ochrany zvířat MZe. ČR. Zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Po úspěšně vykonaném písemném testu obdrží účastník do 14 dnů osvědčení v českém a anglickém jazyce. 

Další nejbližší semináře

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 – v obchodní praxi

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 – v obchodní praxi

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem. Datum konání:  leden 21. 1. ... ... více zde.

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí ... ... více zde.

Celní sazebník 2020/2021

Celní sazebník 2020/2021

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.