Často kladené dotazy

Co dělat při ztrátě osvědčení, změny jména držitele nebo v podobných případech?
Musíte si podat písemnou žádost na MZe ČR. Musíte zaslat poštou, ne mailem.
Přesné pokyny naleznete zde.

 

Další nejbližší semináře

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 – v obchodní praxi

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 – v obchodní praxi

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem. Datum konání:  leden 21. 1. ... ... více zde.

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí ... ... více zde.

Celní sazebník 2020/2021

Celní sazebník 2020/2021

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.