Závazná přihláška na seminář / kurz

Cena celkem: 2904 Kč (2400 Kč + 504 Kč DPH)
Variabilní symbol: 0


Přihlašující se, dává tímto souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze OOZ MZe ČR a firmy MVDr. Václav Prokop na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).
Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani k jiným účelům.

Další nejbližší semináře

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 – v obchodní praxi

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2020 – v obchodní praxi

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem. Datum konání:  leden 21. 1. ... ... více zde.

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Celní předpisy 2020 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí ... ... více zde.

Celní sazebník 2020/2021

Celní sazebník 2020/2021

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2020 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.