INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem.

Datum konání:  leden 27. 1. 2021

Cíle:

  • Seznámení se všemi používanými aktuálními právními předpisy.
  • Seznámení s pravidly sazebního zařazování zboží. 
  • Seznámení s praktickým vyplňováním dokladů ve vazbě na příslušné obchodní operace.
  • Seznámení se všemi variantami elektronických podání INTRASTAT.

  Pokud by došlo ke změně termínu konání semináře, budete včas informováni.

 Pozvánka Intrastat 23.1.2019 (1) 

Přednáší vrchní rada plk. Ing. Michal Kubát - Ředitel Celního úřadu pro jihočeský kraj.

Další nejbližší semináře

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem. Datum konání:  leden 27. 1. ... ... více zde.

Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí ... ... více zde.

Celní sazebník 2021/2022

Celní sazebník 2021/2022

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2021 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2021 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.