Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí účastníky se souvislostmi mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě mimo EU a uplatňováním celních předpisů.

Datum konání: březen 5. 5. 2021

Cíle:

Absolventi semináře budou schopni:

  • orientovat se v české legislativě a v legislativě EU v rámci celní problematiky,
  • používat celní sazebník EU,
  • orientovat se v preferenčních vztazích EU se třetími zeměmi,
  • uplatňovat správné postupy v celních procedurách,
  • dodržovat správné zásady při obchodování se třetími zeměmi

 

 Pokud by došlo ke změně termínu konání semináře, budete včas informováni.

Přednáší vrchní rada plk. Ing. Michal Kubát - Ředitel Celního úřadu pro jihočeský kraj.

Další nejbližší semináře

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2021 – v obchodní praxi + BREXIT

 Jednotlivé obchodní operace v rámci EU vyžadují správné používání a vzplňování dokladů INTRASTATem. Datum konání:  leden 27. 1. ... ... více zde.

Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Celní předpisy 2021 v obchodní praxi s důrazem na důsledky BREXITU

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí ... ... více zde.

Celní sazebník 2021/2022

Celní sazebník 2021/2022

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2021 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2021 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.