Celní sazebník 2019/2020

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celním sazebníkem EU a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se zařazování zboží.

Datum konání: 13.11. 2019

Cíle:

Absolventi semináře budou schopni:

  • orientovat se v celním sazebníku EU,
  • používat celní sazebník pro celní, statistické a daňové účely,
  • prakticky využívat závazných a nezávazných informací o sazebním zařazení,
  • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje.

Pozvánka Intrastat 23.1.2019 

 Pokud by došlo ke změně termínu konání semináře, budete včas informováni.

Přednáší vrchní rada plk. Ing. Michal Kubát - Ředitel Celního úřadu pro jihočeský kraj.

Další nejbližší semináře

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2019 v obchodní praxi

Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2019 v obchodní praxi

  Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům ... ... více zde.

Celní sazebník 2019/2020

Celní sazebník 2019/2020

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i ... ... více zde.