Závazná přihláška na seminář / kurz

Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete nejpozději 5 dnů předem.  
Pro dalšího účastníka pořiďte prosím novou registraci.

Úhradu za seminář / kurz proveďte na účet č. 163236544/0600 MONETA Money Bank, a.s. České Budějovice
s uvedeným variabilním symbolem.

Je možno též zaplatit na místě. Tuto možnost vyberte v registračním formuláři.


Jednodenní odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

Cena celkem: 2904 Kč (2400 Kč + 504 Kč DPH)
Variabilní symbol: 91123


Přihlašující se, dává tímto souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze OOZ MZe ČR a firmy MVDr. Václav Prokop na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).
Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani k jiným účelům.

Další nejbližší semináře

Celní sazebník 2019/2021

Celní sazebník 2019/2021

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností,dále přímým i nepřímým ... ... více zde.