Celní sazebník 2019/2021

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností,dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celním sazenbíkem EU a poptřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se zařazování zboží do nomenklatury celního sazebníku a zároveň se dozvědět nejnovější aktuality z oblasti celního řízení. 

Datum konání: 29.11.2023

Cíle:

Absolventi semináře budou schopni:

  • orientovat se v celním sazebníku EU,
  • používat celní sazebník pro celní, statistické a daňové účely,
  • prakticky využívat závazných a nezávazných informací o sazebním zařazení,
  • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje.

Pozvánka Celni sazebník 2023/2024

 Pokud projevíte zájem rádi vám pošleme pozvánku a přesné informace.

Přednáší vrchní rada plk. Ing. Michal Kubát - Ředitel Celního úřadu pro jihočeský kraj.

Další nejbližší semináře

Celní sazebník 2019/2021

Celní sazebník 2019/2021

Seminář je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností,dále přímým i nepřímým ... ... více zde.