Jednodenní odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

Odborný kurz je určen pro dopravce přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.193/2004Sb. Ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat během přepravy. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je odborná kvalifikace, kterou musí mít každý, i zaměstnanec dopravce i třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje. Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzu pro získání kvalifikace dopravce přepravující zvířata

Kurz je akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, osvědčení má mezinárodní platnost (po celé EU).
Platnost je neomezená není již třeba obnovovat.

Cena kurzu:  2 400 Kč + 21 % DPH

Termín kurzu   3.6. 2022 (pátek)

Časový rozvrh:
7:30 – 8:00 hod. registrace účastníků
8 hodin teoretické výuky
4 hodiny praktické výuky

Zaregistrujte se zde 

Kontakt:
prokop@inprof.cz, prokop.mail@tiscali.cz, mobil: 602 832 508

Místo konání:
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, (předáškový sál hlavní budova 1. patro č. dveří 130)

Praktická výuka bude probíhat též ve SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnické,   Rudolfovská 92, České Budějovice.
Odborný garant: MVDr. Zbyněk Semerád, SVS Praha, MVDr. Jiří Král, KVS České Budějovice      

Každý účastník obdrží:
Příručku osvědčených postupů, nařízení rady ES 1/2005. (Pokud by měl někdo zájem, je možné příručku zaslat dopředu elektronicky).
Malé občerstvení

Odborný kurz je připraven ve spolupráci s Odborem živočišných komodit, oddělením ochrany zvířat MZe. ČR. Zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Po úspěšně vykonaném písemném testu obdrží účastník do 14 dnů osvědčení v českém a anglickém jazyce. 

Další nejbližší semináře