Jednodenní odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

Odborný kurz je určen pro dopravce přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a nařízení Rady (ES) 1/2005 Sb. o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jednou z podmínek pro registraci dopravce, na příslušné veterinární správě je odborná kvalifikace, kterou musí mít každý, i zaměstnanec dopravce i třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje. Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které získáte prostřednictvím Kurzu pro získání kvalifikace dopravce přepravující zvířata. Vztahuje se na všechny obratlovce včetně ryb, želv, plazů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, osvědčení má mezinárodní platnost (po celé EU).
Platnost je neomezená není již třeba obnovovat.

Cena kurzu:  2 400 Kč + 21 % DPH

Termín kurzu: 20. 6. 2024  (čtvrtek)

Časový rozvrh:
7:30 – 8:00 hod. registrace účastníků
8 hodin teoretické výuky
4 hodiny praktické výuky

Zaregistrujte se zde 

Kontakt:
prokop@inprof.cz, prokop.inprof@seznam.cz, mobil: 602 832 508

Místo konání:
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, (předáškový sál hlavní budova 1. patro č. dveří 130).

Parkování zajištěno v areálu školy. Do navigace zadejte Jírovcova 67. Odbočíte do brány vlevo, bude otevřená. 

Praktická výuka bude probíhat ve SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnické, Rudolfovská 92, České Budějovice.
Odborný garant: MVDr. Zbyněk Semerád, SVS Praha, MVDr. Jiří Král, KVS České Budějovice      

Každý účastník obdrží:
Příručku osvědčených postupů, nařízení rady ES 1/2005 elektronicky. Můžete si ji vytisknout nebo stáhnout do mobilu a při kurzu ji používat.

Malé občerstvení. 

Odborný kurz je připraven ve spolupráci s Odborem živočišných komodit a ochrany zvířat MZe. ČR. Zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Po úspěšně vykonaném písemném testu obdrží účastník do 14 dnů osvědčení v českém a anglickém jazyce. 

Oběd ve škole stojí nyní 110 Kč.

Kurz je možno též zaplatit na místě (pokud možno mějte přesně částku). Vyznačte na přihlášce platba hotově.

Další nejbližší semináře